ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 E-mail: contactus@mbu.ac.th

jetsada

June 16, 2563